bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wspieraj Seniora 2021

04.02.2021

Miasto Zielonka przystąpiło do Programu ‘’Wspieraj Seniora ‘’.
Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.                           Program koordynowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Program zakłada pomoc w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw urzędowych, dostarczeniu niezbędnych produktów bezpośrednio do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.
By skorzystać ze wsparcia osoba starsza, niepełnosprawna, która zdecyduje się pozostać w domu, powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię pod numer  22 505-11-11 Informacja o potrzebie wsparcia konkretnej osoby trafi do OPS, następnie pracownik ośrodka skontaktuje się telefonicznie z seniorem i zweryfikuje zgłoszenie lub bezpośrednio do Ośrodka pod numer 781-03-51.

W ten sposób ustalone zostanie na jaką pomoc może liczyć osoba starsza – czy ma to być np. dostarczenie zakupów, artykułów podstawowej potrzeby, środków higieny osobistej, a może załatwienie prostej sprawy w urzędzie.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze, samotne, nie mające bliskiej rodziny czy zaprzyjaźnionych sąsiadów, które zadeklarują pozostanie w domu.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego i z tej formy wsparcia, seniorzy mogą korzystać wielokrotnie.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.
Akcję „Wspieraj Seniora” realizują pracownicy OPS Zielonka. 


Opublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 04.02.2021

Dokument oglądany razy: 537
« inne aktualności