bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

NOWA JAKOŚĆ PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE

W terminie od 01 maja 2020 r. do 31 października 2021 r. w ramach realizacji Projektu pn. „Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce” (2.5 - Skuteczna pomoc społeczna - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce planowane jest od wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.
Celem tej zmiany jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez Ośrodek po to, by skuteczniej i efektywniej wspierać osoby oraz rodziny korzystające z jego usług.
Planowany nowy model organizacji pracy Ośrodka zakłada przede wszystkim rozdział zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych poprzez wyodrębnienie następujących Zespołów/Stanowisk:
• Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, którego zadaniem będzie profesjonalne potraktowanie zgłaszającej się po pomoc osoby lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy. Pracownik zapoznając się ze zgłaszanym problemem i po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kieruje osobę zgłaszającą się do odpowiedniego zespołu pracowników.
• Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, który odpowiada za pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do OPS i potrzebującym pomocy w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną (świadczenia pieniężnego i świadczenia niepieniężnego), w tym usług pomocy społecznej. Diagnozuje sytuację, udzielaja informacji i porad, aktywizuje osoby i rodziny, a także ustala niezbędny zakres współpracy,
• Zespół/ Stanowisko ds. pracy socjalnej, który nie prowadzi postępowań administracyjnych, natomiast realizuje pracę socjalną z osobą i/lub rodziną, która zgłasza się po pomoc do OPS, z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej w tym kontraktu socjalnego, indywidualnych programów, oraz innych narzędzi i instrumentów. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
• Zespół/ Stanowisko ds. usług, którego zadaniem będzie organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług.

Wartość projektu: 401 634,15 złOpublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 20.08.2020
Podpisał: Adan Wejss
Dokument z dnia: 20.08.2020
Dokument oglądany razy: 730