bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.05.2020 z powodu:
aktualizacja

Oferta Pracy

 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka Poszukuje:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Wymagania :

Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych/ studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 )

• Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny
• Znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy
• Umiejętność pracy w zespole
• Znajomość programu TT-Pomoc
• Odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność
• przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych

Oferujemy:

• Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
• Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
• Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

Dokumenty należy złożyć do dnia 28.09.2018r. w wybranych przez siebie formach:
1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 900 - 1700, wtorek - piątek 800-1600,
2. na adres e-mail: ops_zielonka@o2.pl

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
• list motywacyjny
• kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie


1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 (tel. 22 781-03-51, e-mail: ops_zielonka@o2.pl)
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji.
6. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę,
8. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,
9. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Bereza-GrabowskaOpublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 12.09.2018
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 12.09.2018
Dokument oglądany razy: 514
Wersja do druku